Bereken de prijs van de voorzetramen met de configurator en bestel direct online! 

Geluidsisolatie

Voorzetramen voor

Geluidsisolatie

Glas is een zeer veelzijdig product, in zeer veel soorten verkrijgbaar en met uiteenlopende eigenschappen en toepassingsmogelijkheden. Warmte-isolatie is daar wellicht de meest bekende van, maar ook zonwering, beveiliging, brandwering etc. is mogelijk met glas.

Glas kan ook bijdragen aan het binnencomfort door het verminderen van geluidsoverlast. Geluidsisolerende beglazing zorgt ervoor dat storende geluiden van buiten of juist van binnen gereduceerd worden tot een aanvaardbaar niveau. 

Geluidssterkte & geluidsfrequentie

Geluidssterkte & geluidsfrequentie

Geluid verplaatst zich als onzichtbare trillingen door de lucht, door vloeistof en door vaste materialen. Deze trillingen zijn te vergelijken met golven in water. De hoogte van de golven geeft aan hoe sterk het geluid is.

De sterkte van geluid wordt uitgedrukt in het aantal decibel (dB). Het aantal golven per seconde bepaalt welke frequentie het geluid heeft; hoe meer golven per seconde, des te hoger de toon van het geluid. Deze toonhoogte van het geluid wordt als geluidsfrequentie uitgedrukt in Hertz (Hz) .

Wat hoor je?

Geluidsbeleving

Het menselijk oor neemt de geluidsdruk waar van de sterkte van het geluid. De schaal (zie tabel) van de sterkte van het geluid uitgedrukt in decibel is afgestemd op wat het menselijk oor kan waarnemen. Een mens kan vanaf een gehoordrempel van 0 dB waarnemen en de pijngrens van het menselijk oor ligt ongeveer bij 130 dB. Grofweg wordt een geluid als niet storend ervaren als de sterkte maximaal 35 dB bedraagt.

Sterkte in dB Typering en geluid Waarneming
000 volledige stilte gehoorsdrempel
020 gefluister  
050 rustig appartement  
070 lawaaierige straat vermoeidheid
090 groot orkest  
100 aankomst metro  
130 vliegtuigmotor pijndrempel


Een jong persoon kan geluidsfrequenties van 20 Hz tot 20.000 Hz horen. Naarmate wij ouder worden neemt het bereik aan zowel de onderzijde als bovenzijde van de frequenties die wij kunnen waarnemen af. Het menselijk oor heeft een bepaalde gevoeligheid voor verschillende geluidsfrequenties. Daarom worden niet alle frequenties als even storend ervaren en zijn er meerdere dB-schalen waarbij er rekening wordt gehouden met de beleving van het type geluid.

 

Gelaagd glas met speciale akoestische PVB folie

Geluidsoverlast verminderen

Rekenen met geluid is niet zo eenvoudig. Zet twee geluidsbronnen van 50 dB bij elkaar en de geluidssterkte wordt niet 100 dB, maar neemt ‘slechts’ met 3 dB toe tot 53 dB. Zet 10 geluidsbronnen van 50 dB bij elkaar en de geluidssterkte neemt met 10 dB toe, hoewel het menselijk oor dit ervaart als een verdubbeling van het geluid.

Over het algemeen geldt het volgende:
• een vermindering van 1 dB is nauwelijks waar te nemen
• een vermindering van 3 dB is waarneembaar
• een vermindering van 5 dB is duidelijk waarneembaar
• een vermindering van 10 dB is als halvering van het geluid waarneembaar.

Wanneer u ervoor kiest de geluidsoverlast te verminderen, dan dient de geluidswerende prestatie van de nieuwe situatie met minimaal 3 dB te verbeteren om een verschil te kunnen waarnemen. Pas bij een verschil van 5 dB zal men daadwerkelijk een afname van de geluidoverlast ervaren.

Zo effectief als de zwakste schakel

Glas speelt weliswaar een belangrijke rol bij het terugdringen van hinderlijk geluid, maar het is zeker niet de enige factor. Sterker: geluidswering moet bestaan uit een keten maatregelen waarvan glas een onderdeel is.

Om de toegepaste geluidsisolerende beglazing echt effect te laten hebben, is het van belang ook aandacht te besteden aan:

  • de omkadering, dus het kozijn of de deur waarin de beglazing wordt geplaatst, de randafwerking en de aansluitingen;
  • de geluidsisolatiewaarde van de totale gevel waarin de beglazing zich bevindt;
  • andere wegen waarlangs geluid binnenkomt, zoals ventilatieroosters en andere gevelopeningen.